GEEN WACHTLIJST, SNEL GEHOLPEN

VEEGBEWIJS VOOR VERZEKERING

GEEN VOORRIJKOSTEN

Schoorsteenbrand Voorschoten?

Wij voorkomen een potentiële schoorsteenbrand!

Schoorsteenbrand Voorschoten

Schoorsteenbrand Voorschoten? Een schoorsteenbrand meemaken kan een angstaanjagende ervaring zijn. Het risico beperkt zich niet alleen tot materiële schade; het welzijn en de gezondheid van de bewoners zijn evenzeer in gevaar.

Op onze website vindt u een uitgebreide gids die de vroege tekenen van een naderende schoorsteenbrand toelicht. Daarnaast bieden we richtlijnen over de te volgen procedures als u vermoedens heeft van een mogelijke brand in uw schoorsteen.

Als u bezorgd bent over de kans op een schoorsteenbrand in uw woning, is voorkomen beter dan genezen. Door tijdig een expert in te schakelen, kunt u dreigende problemen tijdig herkennen en proactief adresseren.

Om de kans op een schoorsteenbrand te verminderen, staan we voor u klaar. Contacteer ons op 071 203 39 60 voor een diepgaande controle om een Schoorsteenbrand in Voorschoten te voorkomen.

Schoorsteenveger Voorschoten

Voor liefhebbers van een sfeervol vuurtje of de behaaglijke warmte van een kachel, is goed schoorsteenonderhoud onontbeerlijk. Dit houdt in dat uw rookkanaal periodiek gecontroleerd en schoongemaakt moet worden.

Regelmatige zorg voor uw schoorsteen garandeert niet alleen een optimale verbranding maar beperkt eveneens potentiële brandrisico’s. Een welonderhouden schoorsteen verkleint de kans op brandincidenten.

Voor wie hun haard of kachel het hele jaar door frequent gebruikt, adviseren we om zeker tweemaal per jaar een veegbeurt te plannen. Voor occasionele gebruikers is een jaarlijkse controle meestal afdoende.

Denkt u erover om uw schoorsteen professioneel te laten nakijken en reinigen? Neem dan zonder aarzelen contact op met Schoorsteenveger Voorschoten via 071 203 39 60 voor een eersteklas service.

Hoe ontstaat een schoorsteenbrand?

Schoorsteenbranden, een huiveringwekkend gebeuren, kunnen voortkomen uit verschillende situaties. Een frequent probleem is een gebrekkig ontworpen of gebouwde schoorsteen. De grootste bedreiging ontstaat wanneer de afmetingen van het rookkanaal niet correct overeenkomen met de haard of kachel waarmee het verbonden is.

Als het rookkanaal te groot is, ontbreekt het aan voldoende trek, waardoor rookgassen langer in de schoorsteen blijven. Deze gassen kunnen afkoelen en condenseren, wat leidt tot de vorming van creosoot, een zeer brandbare, teerachtige laag.

Omgekeerd, wanneer het rookkanaal te nauw is, verhindert het een vlotte doorstroming van rookgassen. Hierdoor kan creosoot zich sneller ophopen en de kans op ontsteking vergroten.

Naast deze constructieve zorgen, kunnen externe factoren zoals nesten, bladeren of andere vreemde voorwerpen in de schoorsteen terechtkomen, waardoor brandgevaar ontstaat.

Ook afzettingen van het verbrandingsproces, vooral bij het branden van kolen of stookolie, zijn risicofactoren. Ze kunnen zich vastzetten aan de binnenzijde van het rookkanaal.

Bij gasgestookte systemen is dit gevaar echter kleiner, omdat ze het rookkanaal minder vervuilen.

Als u brandrisico’s wilt verminderen, zijn wij uw partner. Voor deskundig onderhoud en raad, neem contact op via 071 203 39 60.

Hoe herkent u een schoorsteenbrand?

Het tijdig herkennen van een schoorsteenbrand kan rampzalige gevolgen voorkomen. Maar hoe weet u dat uw schoorsteen in brand staat?

Een abrupte en forse toename van rook die uit de schoorsteen komt of de woonkamer binnendringt, dient als een urgente waarschuwing.

Daarnaast duidt een luid, brullend of sissend geluid – lijkend op hevige wind of een voorbijrazende trein – vaak op een schoorsteenbrand. Dit lawaai komt voort uit het vuur dat zuurstof aantrekt voor de verbranding. Een scherpe reuk van roet of verbranding kan ook wijzen op een brand in de schoorsteen.

Bij het waarnemen van deze signalen, is directe actie essentieel.

Met regelmatige zorg voor uw schoorsteen kunt u deze risico’s minimaliseren. Overweeg een frequente check en reiniging door experts. Voor het boeken van een check-up of schoonmaak, bel ons op 071 203 39 60.

Wat te doen bij een schoorsteenbrand?

Wanneer u te maken krijgt met een schoorsteenbrand is direct en bedachtzaam optreden van groot belang. Door op de juiste manier te handelen, minimaliseert u de schade aan uw woning en zorgt u voor de veiligheid van iedereen in huis.

Bij het constateren of vermoeden van een schoorsteenbrand, is het essentieel om direct 112 te bellen. Als het veilig lijkt, sluit dan de schoorsteenklep om de toevoer van zuurstof, die de brand verder kan voeden, te stoppen.

In afwachting van de brandweer kunt u, indien mogelijk, het vuur indammen met zand of zout. Het gebruik van water wordt sterk afgeraden omdat dit door de hitte kan leiden tot een krachtige stoomvorming en eventuele explosie, wat de schade aan het rookkanaal kan vergroten.

Na het doven van de brand, en als het veilig is, moet het huis goed geventileerd worden. Zet ramen en deuren open om rook en potentieel schadelijke gassen te verdrijven.

Hoe voorkomt u een schoorsteenbrand?

Een schoorsteenbrand is iets wat niemand wil meemaken. Gelukkig zijn er effectieve manieren om de kans hierop sterk te reduceren, mits men kiest voor consistent onderhoud en het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen.

Een schoorsteen die goed onderhouden wordt en frequent geveegd, verlaagt aanzienlijk het brandrisico. Het wordt aangeraden om minimaal één of twee keer per jaar een professional uw schoorsteen te laten controleren en schoonmaken. Experts in schoorsteenvegen doen meer dan alleen vegen; ze speuren ook naar scheuren, lekkages en andere mogelijke problemen.

Daarnaast is het cruciaal om alleen het aanbevolen brandmateriaal voor uw specifieke kachel of haard te gebruiken. Zorg ook voor voldoende luchttoevoer binnen en buiten de schoorsteen.

Het is ook belangrijk om niet te stoken onder bepaalde weersomstandigheden, zoals wanneer het erg mistig of windstil is. Houd een beperkte hoeveelheid as in de aslade voor een optimale verbranding en gebruik enkel goedgekeurde aanmaakmiddelen. En het allerbelangrijkste: laat nooit vuur zonder toezicht branden.

Voor een gedegen inspectie en onderhoud van uw schoorsteen is regelmatige controle essentieel. Voor deskundig onderzoek en service, plan een bezoek met Schoorsteenveger Voorschoten via 071 203 39 60.

Onverzekerd bij een schoorsteenbrand

Ook voor de verzekering is het van belang dat u uw schoorsteen regelmatig laat vegen. Wanneer er brand ontstaat in een schoorsteen die niet goed onderhouden is, wordt de schade lang niet altijd (volledig) vergoedt.

Wanneer u uw schoorsteen niet jaarlijks laat vegen, kan de verzekering dit namelijk zien als achterstallig onderhoud. Wanneer er op dat moment brand ontstaat, kan het zijn dat de verzekering dit niet vergoedt.

Ondanks dat het wettelijk niet verplicht is, roept het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu al vanaf 1992 dat de schoorsteen jaarlijks minimaal één keer geveegd moet worden.

Wilt u zeker zijn dat u verzekerd bent? Zorg dan dat u uw schoorsteen jaarlijks laat vegen. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op via 071 203 39 60.

Een schoorsteenveger inschakelen?

Wanneer u uw schoorsteen wilt laten vegen om veilig gebruik te kunnen maken van uw haard of kachel, raden wij u aan om dit te laten doen door een professionele schoorsteenveger.

Wanneer u uw schoorsteen laat vegen door een ervaren vakman, weet u dat uw schoorsteen op een juiste manier schoongemaakt wordt. Daarnaast herkent een ervaren schoorsteenveger sneller beginnende problemen in uw schoorsteen of andere rookkanalen.

Wilt u een schoorsteenveger inschakelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Schoorsteenveger Voorschoten via 071 203 39 60.

Wilt u veilig en verantwoord stoken?

Bel nu voor gratis advies!

Onze Schoorsteenvegerdiensten

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteenveger

Bent u opzoek naar een schoorsteenveger in Voorschoten? Neem direct contact op!

blurb-img-schoorsteenveger

Vogelnest verwijderen

Zit er een vogelnest in uw schoorsteen? Wij helpen u graag bij het verwijderen van het nest.

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteenbrand

Wilt u een schoorsteenbrand voorkomen? Laat uw schoorsteen dan regelmatig reinigen.

blurb-img-schoorsteenveger

Zelf schoorsteenvegen

Wilt u zelf uw schoorsteen vegen? Neem dan een kijkje op onze pagina over schoorsteenvegen.

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteeninspectie

Wilt u een schoorsteeninspectie laten uitvoeren? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Voorschoten.

blurb-img-schoorsteenveger

Creosoot verwijderen

Heeft u te maken met creosoot in uw schoorsteen? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Voorschoten.

Werkwijze Schoorsteenveger Voorschoten

\

1.

Afspraak

Via telefoon/mail plannen we een afspraak.

\

2.

Vegen

Wij vegen uw schoorsteen/rookkanalen.

\

3.

Veilig stoken

U kunt weer veilig & verantwoord stoken.

Veelgestelde Vragen

Waarom moet ik mijn schoorsteen laten vegen?

Een reden waarom u uw schoorsteen moet laten vegen is voor de veiligheid van u en uw huisgenoten. Het risico op een schoorsteenbrand is vele malen kleiner bij een schone schoorsteen.

Daarnaast is een schone schoorsteen beter voor het milieu! Een schone schoorsteen stoot namelijk minder schadelijke stoffen uit.

Hoe vaak moet ik mijn schoorsteen vegen?
Dit hangt af van hoe vaak u gebruik maakt van uw schoorsteen. Gebruikt u de schoorsteen dagelijks? Dan raden wij u aan om uw schoorsteen minimaal twee keer per jaar te laten vegen. Op het moment u de schoorsteen niet dagelijks gebruikt, raden wij u aan dit minimaal één keer per jaar te doen.

Twijfelt u of u uw schoorsteen moet laten vegen? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Voorschoten via 071 203 39 60. Wij helpen u graag!

Wanneer moet ik de schoorsteenveger bellen?

U kunt uw schoorsteen het hele jaar door laten vegen. Houdt er rekening mee dat het een stuk drukker is aan het einde van het jaar! Maak daarom tijdig een afspraak. Het is ook mogelijk om uw schoorsteen in de zomer te laten vegen!

Hoe stook ik op een veilige en gezonde manier?

De manier van stoken heeft veel invloed op het vrijkomen van schadelijke stoffen. Een aantal tips om goed te stoken:

  • Een haard of kachel op gas is minder schadelijk dan een haard of kachel op hout.
  • Laat uw toestel en schoorsteen installeren door een erkende installateur.
  • Laat uw schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen.
  • Stook alleen geschikte brandstoffen.
  • Stook niet bij mistig of windstil weer.
Kan de schoorsteenveger mijn schoorsteen inspecteren?
Ja, dat kan zeker. Tijdens een schoorsteen inspectie controleren wij uw schoorsteen onder andere op beschadigingen, losgeraakt steen of lood, scheuren in de bovenplaat en opstoppingen in het schoorsteenkanaal. Door deze problemen tijdig te signaleren, wordt grote schade voorkomen.

Wilt u een schoorsteen inspectie laten uitvoeren? Bel dan gerust met Schoorsteenveger Voorschoten op 071 203 39 60.

Is een haard of kachel slecht voor het milieu?
Dat is afhankelijk van uw haard of kachel. Tijdens het stoken van hout of andere vaste brandstoffen komen veel stoffen vrij, zowel binnen- als buitenshuis. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu, voor de gezondheid; ze kunnen leiden tot overlast voor omwonenden.

Om deze negatieve effecten zo klein mogelijk te houden, raden wij u aan goed na te denken over de brandstof van uw haard of kachel. Haarden en kachels op aardgas stoten relatief weinig schadelijke stoffen uit en is dus minder schadelijk dan een haard of kachel op hout.

Hoe voorkom ik een schoorsteenbrand?
Een schoorsteenbrand is erg vervelend. De kans op een schoorsteenbrand is aanzienlijk kleiner wanneer een schoorsteen goed onderhouden wordt. Een schone schoorsteen kan niet in brand vliegen!

Laat uw schoorsteen daarom één of twee keer per jaar vegen door een ervaren schoorsteenveger. Een schoorsteenveger kijkt ook uit naar andere mankementen in of aan uw schoorsteen, zoals scheuren of lekken.

Wilt u een schoorsteenbrand voorkomen? Wij helpen u hier graag bij! Neem contact op met Schoorsteenveger Voorschoten via 071 203 39 60.

Kan ik zelf mijn schoorsteen vegen?

Dat is mogelijk. Echter heeft u, wanneer u uw schoorsteen laat vegen door een ervaren schoorsteenveger, wel de zekerheid dat dit op een goede manier gedaan is.

Daarnaast krijgt u van de schoorsteenveger een bewijs van vegen. Uw verzekeraar kan naar dit bewijs vragen op het moment dat u te maken krijgt met brand in uw haard, kachel of schoorsteen.

Wat doe ik als er zwarte rook uit mijn schoorsteen komt?
Zwarte rook uit een schoorsteen is een effect van slecht stoken. Donkere rook betekent een onvolledig verbrandingsproces. In veel gevallen zien we dat dit komt door een slecht trekkende schoorsteen, te weinig luchttoevoer of ongeschikt brandstof.

Witte of kleurloze rook betekent veelal dat het verbrandingsproces goed verloopt.

Ben ik verzekerd bij schoorsteenbrand?
In veruit de meeste gevallen wel. Sommige verzekeraars willen een bewijs van vegen zien. Wij raden u daarom aan het bewijs van de schoorsteenveger ten alle tijden te bewaren.

Wilt u zeker zijn dat u verzekerd bent bij schoorsteenbrand? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Voorschoten via 071 203 39 60.

Wat doe ik als er een vogelnest in mijn schoorsteen zit?
Op het moment dat er een nestje in uw schoorsteen zit, raden wij u aan de hulp in te schakelen van een ervaren schoorsteenveger.

U mag een vogelnest niet zomaar verwijderen. Wanneer de vogels in het broedseizoen zijn, dan moet u deze periode eerst wachten. Pas na afloop van het broedseizoen mag het vogelnest verwijdert worden. Dit staat beschreven in de Wet natuurbescherming.

Tarieven Schoorsteenvegen Voorschoten

Houtkachel

  • inclusief arbeid en btw
  • geen voorrijkosten

78,-

Pelletkachel

88,-

Rieten dak

98,-

Klanten Zeggen

Schoorsteenveger Voorschoten heeft bij mij mijn open haard en schoorsteen geveegd. Goede service tegen een schappelijke prijs!

Paul

uit Voorschoten

Al jaren onze vaste schoorsteenveger. Wij zijn meer dan tevreden!

Bastiaan

uit Voorschoten

Vanuit mijn haard kwam er rook de woonkamer in. Op zeer korte termijn had Schoorsteenveger Voorschoten nog een plekje om onze rookkanalen te inspecteren. Na een inspectie bleek dat onze schoorsteen alleen geveegd moest worden. Fijn geholpen door de vriendelijke man.

Rianne

uit Voorschoten

Twee keer per jaar komt er een schoorsteenveger van Schoorsteenveger Voorschoten mijn rookkanalen vegen. Elke keer goed geregeld!

Karel

uit Voorschoten

Onze Partners

Wilt u veilig en verantwoord stoken?

Bel nu voor gratis advies!

Call Now Button